Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Emotikony a lingvistika

Zuzana Komrsková
Ústav Českého národního korpusu FF UK v Praze
<zuzka.komrskova@centrum.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Emoticons and linguistics

The article deals with the structures that are specific to Internet texts and SMS, which are called emoticons (or smileys). The article summarizes the results of scientific literature on the use of emoticons as carriers of emotions in written texts. The first part focuses on their origin, then several different concepts (or definitions) of emoticons are discussed in relation to different functions of emoticons in Internet texts. In addition, a description of the form (of emoticon) and brief characterization of their parts which are supposed to represent eyes, nose, and mouth is included. Different classifications are discussed – e.g. in relation to cultural background or expressed entity. The characteristics of emoticons in the text are discussed in the context of blogs and Internet discussions. In the last part of the article we presented and critically evaluated four studies that deal with emoticons. Each of them is designed with respect to other areas of science – gender studies, psychology and linguistics. The first type of linguistic research compares the use of emoticons in several Indo-European languages, such as English, German, Italian and Swedish, while the second deals with the analysis of emoticons from the NLP point of view.

Klíčová slova / key words:

emotikony, pragmatika, smajlíci, textová analýza

emoticons, pragmatics, smileys, text-analysis

Jak citovat příspěvek:

Komrsková, Zuzana (2014): Emotikony a lingvistika. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková