Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu

Tereza Klabíková Rábová
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
<rabova@fsv.cuni.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Construction of subjectivity in the printed media text

The study concentrates on the area of language subjectivity construction and of effects of the author-subject presence in the text. It is illustrated on an example of a qualitative analysis of two journalistic texts: Czech and French political commentary. The author in the study also shortly lists some theoretical linguistics and theory of media approaches to the language subjectivity in printed media while at the same time building the analysis on the knowledge of the French theory discourse analysis (concentrating on the so called language sciences). The approach to the communication perspective (énonciation) is closely connected to the pragmalinguistics paradigms: the intentions and the purpose of the communication, emotionality and argumentativeness of the address. There are several very important variables in this approach: modalizators, polyphonic perspective of the text, intertextuality, interdiscoursiveness and the importance of the use of connectors for the overall tone (purpose, main message) of the text. Further in the study, there are presented the results of a very complex research which demonstrate how the attitude and opinion of the author of the text differs in Czech and French media texts (interrelated to pragmatic aspects and structural differences of both languages), which language instruments are for the author characteristic and which standpoint the author takes. One of the most important conclusions of the research is the impact of the overall text structure (composition) on its argumentativeness.

Klíčová slova / key words:

Frankofonní analýza diskurzu, komentář, modalizace, pragmalingvistika, subjektivita, text

Commentary, francophone discourse analysis, modality, pragmalinguistics, subjectivity, text

Jak citovat příspěvek:

Klabíková Rábová, Tereza (2014): Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková