Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)

Aksana Mikalayenka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
<kust_alive@mail.ru>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Analysis of the statistical data obtained through the corpus research of multi-word prepositional units with spatial relations (based on examples from Corpus SYN2010)

The article deals with analysis of the statistical data obtained through the corpus research of multi-word prepositional units requiring thorough study. These multi-word units consist of spatial adverbs and simple prepositions and are used in speech as spatial prepositions (for example, such units as blízko k, blízko u, daleko od, nedaleko od, vysoko nad). By means of excerpting from Czech grammar guides a list of spatial adverbs has been compiled. These spatial adverbs can be components of multi-word prepositional units. At the present moment this list includes more than a hundred adverbs. By using the search system of Corpus SYN2010 it has been found out if these spatial adverbs are used or not with simple prepositions the given adverbs are used with and we can answer the question Are these combinations coincidental or fixed? So a number of the specific spatial prepositional units adverb + preposition has been found. At the present moment this number is equal to 80 units. Moreover, the information about absolute and relative frequency of the given units has been obtained. The given units have been analysed with relation to their quantity. Finally, the conclusion on the role of quantitative analysis in the research of these prepositional units has been drawn.

Klíčová slova / key words:

Český národní korpus, lingvistická statistika, víceslovné předložky

Czech national corpus, multi-word prepositions, statistical linguistics

Jak citovat příspěvek:

Mikalayenka, Aksana (2014): Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010). Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 22. 9. 2023. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková