Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine

Marina Hrib
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
<marina.hrib89@gmail.com>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Sociolinguistic aspects in language communication of Slovaks in the multilingual environment in Vojvodina

The author deals with sociolinguistic aspects in language communication of the Slovak national minority, which is developing within non-national population in Vojvodina. While exploring language communication of Slovaks in Vojvodina, there is also significant attention paid to the issue of language competence in the form of self-evaluation on the level of knowledge of respondents minority and majority language and language performances, i.e. use of the specific language in situational context. Contribution of this paper is to make an organized overview of communication of the Slovak national minority in this multilingual and multicultural region. This is based on the knowledge of their mother tongue from a generational perspective as well as the use of language in different situations. On the other hand, author deals also with the Slovakian and Serbian language relations in order to point out positive and negative factors that affect the overall communication of this landlocked community. The author tries to assess the functioning of the Slovak language in the communication of Vojvodina Slovaks by analyzing the results of her own research made in the form of a questionnaire. The research sample consists of socially and generationally differentiated respondents of Slovak nationality.

Klíčová slova / key words:

jazyková komunikácia, používanie jazyka, slovenská národnostná menšina, Vojvodina, znalosť jazyka

knowledge of the language, language communication, Slovak national minority, use of language, Vojvodina

Jak citovat příspěvek:

Hrib, Marina (2014): Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 6. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková