Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha

Konference pro všechny studenty postgraduálních programů, pokročilé magisterské studenty a postdoktorandy lingvistických oborů.

Linguistics Prague 2017


Od roku 2017 probíhá konference v angličtině.
Prezentace na nových stránkách:
Linguistics Prague 2017

Lingvistika Praha 2016


Čtvrtý ročník konference se uskutečnil jako jednodenní kolokvium v pátek 9. prosince 2016. O den dříve ve čtvrtek 8. prosince proběhl půldenní workshop Laury A. Jandy věnovaný jazykové změně a kvantitativním metodám.

Využití diachronní korpusové analýzy


Kolokvium Lingvistika Praha 2016
pátek 9. prosince 2016

Program kolokvia včetně harmonogramu [pdf]
(aktualizováno 6. prosince)

Tématem letošního jednodenního kolokvia Lingvistika Praha je diachronní korpusová analýza. Diachronní korpusy umožňují výzkumníkovi vysvětlit řadu jinak nevysvětlitelých jevů pozorovaných v současném jazyce. Tyto korpusy jsou ovšem v mnoha ohledech specifické a jejich příprava i využití jsou spojeny s řadou problémů: náročné přepisování starých rukopisů, otázka jejich reprezentativnosti (ať už z důvodu typového zastoupení dokumentů, časových mezer v datech či pouze malého množství dat), nejednoznačná interpretace jazykových dat apod.

Hlavní přednášku pronese:
Laura A. Janda (University in Tromsø the Arctic University of Norway)
Malé poměry, velké změny: Language variation and change in North Saami
anotace přednášky
(in collaboration with Lene Antonsen, Berit Anne Bals Baal, and Jussi Ylikoski)

Pozvání na kolokvium přijali:
Pavel Štichauer (Univerzita Karlova) anotace
Ondřej Tichý (Univerzita Karlova) anotace
Boris Lehečka (AV ČR, v.v.i.) anotace
Pavlína Synková (AV ČR, v.v.i., Univerzita Karlova) anotace
Jan Křivan a Michal Láznička (Univerzita Karlova) anotace
Jan Bičovský (Univerzita Karlova) anotace
Martin Beneš (AV ČR, v.v.i.) anotace

Na kolokviu budou předneseny zvané příspěvky, které se věnují využití diachronní korpusové analýzy k explanaci jevů pozorovaných v současném jazyce, k vysledování obecných kognitivních tendencí, jazykové změně, tvorbě diachronních korpusů, ale i jiným, souvisejícím tématům.

Co se děje v češtině: Workshop on variation and change in Czech


Workshop
čtvrtek 8. prosince 2016

We will address one or more examples of ongoing variation and change in Czech, either taken from the list below or proposed by workshop participants and discuss what types of evidence could be collected from corpora and experiments and what kinds of factors might influence these phenomena.

učit se čemu >> učit se co
Loc sg –ě vs. -u
Gen sg –a vs. -u
3pl verbs –í vs. -ějí
jezdit autem vs. jezdit s autem
dívat se oknem vs. dívat se skrz okno
jít ulicí vs. jít po ulici vs. jít podél ulice
so-called facultative animates like dej si panáka, cigára, musíme koupit sejra, mám bavoráka, dám si turka
distributions of synonyms

Our goal will be to work collectively on data collection and analysis, potentially yielding a publishable result.

Harmonogram a informace k přihlášení na workshop najdete
na stránce kurzu v SISu.

O konferenci


Lingvistika Praha je lingvistická konference určená pro postgraduální studenty, pokročilé magisterské studenty i postdoktorandy lingvistických programů v České republice. Konferenci pořádá skupina lingvistů, kteří jsou svým současným či nedávným studiem a také svým působením spojeni s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, část z nich též s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Tato konference poskytuje prostor pro prezentaci lingvistických projektů a výzkumů mezi studenty napříč různými lingvistickými i filologickými obory. Chceme nabídnout všem účastníkům možnost pro soustředěné poznávání toho, čím se jejich kolegové ve své profesi a studiu zabývají. Vítáme prezentace zejména vlastních lingvistických výzkumů i společnou hlubší diskusi nad konkrétními metodami zkoumání jazyka. Obojí se odehrává primárně v rámci workshopů a souvisejících tematických sekci. Pro kvalitní, leč tematicky se vymykající příspěvky otevíráme i dvě nezávislé volné sekce: gramatickou a sociolingvistickou.

Zajímají nás především aktivní a nové přístupy k lingvistickému výzkumu založené na empirii a práci s různými nástroji jazykové analýzy. Vzhledem k tomu chápeme naše konferenční setkání primárně jako „projektové“.

Uplynulými třemi ročníky konference Lingvistika Praha jsme založili tradici lingvistického setkávání na půdě pražské Karlovy univerzity, setkávání příjemného, živého a inspirujícího. V roce 2016 konference proběhne ve zkrácené podobě a naposledy v češtině. Od roku 2017 se konference více otevírá zahraničním účastníkům a bude vedena v angličtině.

Organizační tým od roku 2016

Tomáš Doischer
Jan Křivan
Michal Láznička
Kateřina Opletalová
Hana Prokšová
Martina Rybová
Magdalena Zíková

Aktuálně

Lingvistika Praha 2016 proběhla v pátek 9. prosince jako jednodenní kolokvium. Informace o letošním ročníku konference Linguistics Prague 2017 najdete na stránce http://linguisticsprague.ff.cuni.cz