Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku

Karla Tvrdá
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
<ktvrda@email.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

The media dialogical networks in the Czechoslovak socialist newspaper

Focusing on intertextuality and dialogical properties, the media dialogical networks are one of the methods of media content analysis. The media dialogical network is a set of media products that are dialogically connected and have common topics. The concept of media dialogical network is based on the ethnomethodology and the conversation analysis; the media dialogues are similar to everyday conversations but they also have some specific features. This article briefly introduces the first insight into the mass media communication in the communist Czechoslovakia (1948–1989) through the media dialogical networks. Newspaper articles (mostly published in Rudé právo) from four years: 1952, 1967, 1972 and 1989 have been chosen for the analysis. The author’s supposition is that the different political situation in the years 1952 and 1972 on the one hand, and 1967 and 1989 on the other, influences the shape of the media dialogical networks formed in these years. In this article we focus on the year 1952, especially the standardized media dialogue is presented. The conclusion is dedicated to specifying the boundaries of the media dialogical networks (what kind of media products can be considered part of a media dialogical network).

Klíčová slova / key words:

dialogičnost, mediální dialogická síť, Rudé právo 1948–1989, rok 1952, standardizovaný mediální dialog

dialogical properties, media dialogical network, Rudé právo 1948–1989, standardized media dialogue, year 1952

Jak citovat příspěvek:

Tvrdá, Karla (2014): Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková