Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci

Martin Konvička
Svobodná univerzita Berlín (Freie Universität Berlin)
<martin.konvicka@fu-berlin.de>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Some remarks on primary and secondary grammaticalization

This article analyses the relationship between primary and secondary grammaticalization which are usually thought of as being two parts of the same general notion of grammaticalization. The division based on Kuryłowicz’s (1965) redefinition of Meillet’s (1912) original term ‘grammaticalisation’ is usually described as a process that renders lexical language signs grammatical and grammatical language signs even more grammatical. I shall suggest that since grammaticalization, i.e. becoming grammar, was originally, i.e. Meillet (1912), understood as a functional shift between the lexicon and the grammar of any given language, only primary grammaticalization should be treated as grammaticalization proper. Secondary grammaticalization sensu stricto cannot be seen as grammaticalization, i.e. becoming grammar, since the language sign undergoing secondary grammaticalization already has to be part of the grammar. Nevertheless, I will retain the term for denoting further functional changes of (primarily) grammaticalized language sings. In connection with secondary grammaticalization, one point that I shall discuss is whether or not it is justified to discriminate between less and more grammatical language items as is often the case, arguing against it.

Klíčová slova / key words:

Primární gramatikalizace, sekundární gramatikalizace, teorie gramatikalizace

Grammaticalization theory, primary grammaticalization, secondary grammaticalization

Jak citovat příspěvek:

Konvička, Martin (2014): Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 25. 2. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková