Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu

Polina Chodaková
Ústav románských studií FF UK v Praze
<polina.chodakova@etu.univ-paris-diderot.fr>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Metrical Innovation in French and Czech Rap

The article deals with questions related to the rhythm of French and Czech rap music from a phonetic perspective. The hip-hop music productions are compared through features triggered by the musical meter and rappers’ skills, while the genre’s progress is outlined. A perceptual method is used to examine hierarchised musical prominences and the syllabation, both represented with abstract metrical grids. In order to address the mapping of an underlying steady beat and a variable syllable flow, a text corpus is analysed. It contains excerpts from 100 songs (50 in each language), based on the rappers’ popularity and covering the time gap from 1981–2013 equally. As a result, French and Czech rap are shown to resemble each other closely in many aspects: filling up of the grid (syllables/measure), musical tempo (bpm), and speech rate (syllables/second); neither language has the two latter correlated. Strikingly similar tendencies also define their syncopations (linguistically empty strong beats), rhyme coefficients (relative number of syllables involved), line grouping in lyrics (edge-oriented boundary signals). Many triplets (quick bursts of syllables) are found, and language-specific criteria suggest a great deal of unusual accentual phrases. The figures shown on a timescale reveal the music’s growth, allowing in turn to refine future research goals (half-sung intonation, stress patterns, comparison with reggae/dancehall flow).

Klíčová slova / key words:

beat, prozódie, rap, rým, rytmus, synkopace, tempo

beat, prosody, rap, rhyme, rhythm, syncopation, tempo

Jak citovat příspěvek:

Chodaková, Polina (2014): Metrická inovace ve francouzském a českém rapu. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková