Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989

Petra Kleinová
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
<klein.pt@seznam.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Expression of emotionality in the Czechoslovak advertisement before 1989

The aim of this article is examination to what extent the Czechoslovak advertisements published prior to 1989 were emotionally tuned. If we realize that mainly today the advertisement becomes a part of everybody’s life, it should not be neglected as one of the strong emotional stimuli of our behaviour. This is the reason why the article contains a definition of emotions (their motivation in advertisement and why they are preferred to rational thinking). The intention of this article is to demonstrate or to reveal the strategies (at least some of them), which were used in Czechoslovak advertisement prior to 1989. Was it common to use strategies connected with motifs provoking feelings of fear and uncertainty in the advertisement at that time? Which kind of advertisement was preferred in the pursued time – affective or emotionally cold? These are not the only questions that this article tries to answer. We also cannot omit the persuasive function as the main function of advertisement, one part of which is emotional function. Persuasive function (also convincing or evaluative) is ostentatiously expressed in advertisement, on which this article focuses. The article is focused mainly on the verbal aspect of the examined advertisements. Yet it is advisable to discuss the nonverbal aspect in some cases, because a lot of advertising communication gains its final semantic meaning by interaction of the text and other semiotic codes (visual, graphical).

Klíčová slova / key words:

československá inzerce, emocionalita, verbální a neverbální část inzerátů

Czechoslovak advertisement, emotionality, verbal and nonverbal parts of advertisement

Jak citovat příspěvek:

Kleinová, Petra (2014): Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková