Filozofická Fakulta

Třetí ročník 2015

Třetí ročník konference se uskutečnil na podzim v termínu
22.–24. října 2015.

Rádi uvítáme připomínky všech účastníků k programu. Prosíme o vyplnění zpětné vazby na této adrese.

Program


Program konference (pdf)

Plenární přednášky:

Jan Čermák a Ondřej Tichý: Zánik slov: strukturní příčiny a metodologické poznámky (na materiálu anglickém) [anotace], čtvrtek 22. října 10:45 v místnosti č. 104

Josef Syka: Co dnes víme o genetickém základu vývoje lidské řeči? [anotace], pátek 23 října 9:30 v místnosti č. 104

Viktor Elšík: Nutnostní modalita v romštině [anotace], pátek 23. října 17:45 v místnosti č. 104

Témata konference:

Workshopy a tematické sekce

O konferenci


Lingvistika Praha je lingvistická konference určená pro postgraduální studenty, pokročilé magisterské studenty i postdoktorandy lingvistických programů v České republice. Konferenci pořádá skupina lingvistů, kteří jsou svým současným či nedávným studiem a také svým působením spojeni s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, část z nich též s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Tato konference poskytuje prostor pro prezentaci lingvistických projektů a výzkumů mezi studenty napříč různými lingvistickými i filologickými obory. Chceme nabídnout všem účastníkům možnost pro soustředěné poznávání toho, čím se jejich kolegové ve své profesi a studiu zabývají. Vítáme prezentace zejména vlastních lingvistických výzkumů i společnou hlubší diskusi nad konkrétními metodami zkoumání jazyka. Obojí se odehrává primárně v rámci workshopů a souvisejících tematických sekci. Pro kvalitní, leč tematicky se vymykající příspěvky otevíráme i dvě nezávislé volné sekce: gramatickou a sociolingvistickou.

Zajímají nás především aktivní a nové přístupy k lingvistickému výzkumu založené na empirii a práci s různými nástroji jazykové analýzy. Vzhledem k tomu chápeme naše konferenční setkání primárně jako „projektové“.

Uplynulými dvěma ročníky konference Lingvistika Praha jsme založili tradici lingvistického setkávání na půdě pražské Karlovy univerzity, setkávání příjemného, živého a inspirujícího. Tematická náplň workshopů se každý ročník obměňuje. V roce 2013 byly otevřeny workshopy věnované práci s jazykovým korpusem, minoritním jazykům, syntaktickým specifikům, pragmatice, kritické analýze diskurzu a specifikům mluveného jazyka a jeho zaznamenávání. V roce 2014 se workshopy zabývaly emocemi v jazyce, osvojováním mateřského jazyka, sociolingvistikou, diachronními korpusy a statistikou v lingvistice. Náplň workshopů roku 2015 najdete zde. Pro další běh konference uvítáme návrhy, jakých workshopů byste se chtěli účastnit, případně jaké téma byste mohli jako vedoucí workshopu nabídnout svým kolegům Vy (své nápady nám sdělte prostřednictvím e-mailu lingvistika.praha@ff.cuni.cz). Děkujeme!

Martin Beneš
Lucie Benešová
Jan Křivan
Hana Prokšová
Kamila Smejkalová
Magdalena Zíková