Filozofická Fakulta

Druhý ročník 2014

Druhý ročník konference pro všechny studenty postgraduálních programů, pokročilé magisterské studenty a postdoktorandy lingvistických oborů.

Dotazník ke konferenci


Rádi si od Vás vyslechneme zpětnou vazbu ke konferenci a podněty k dalšímu pokračování. Prosíme na závěr o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Program


Sborník abstraktů (pdf)

Program konference (pdf)


Plenární přednášky:

Tomáš Duběda: Fonologie výpůjček: „Hosté legalizují svůj pobyt“ [anotace], čtvrtek 10. dubna, 10.45, místnost č. 104

Jarmila Panevová: Syntax jako lingvistická disciplína [anotace], [prezentace], [literatura] čtvrtek 10. dubna, 13.00, místnost č. 300

Pavel Machač: Zvuk řeči jako realita a fikce [anotace], pátek 11. dubna, 11.45, místnost č. 104

O konferenci


Lingvistika Praha 2014 je druhým ročníkem lingvistické konference určené pro postgraduální studenty, pokročilé magisterské studenty i postdoktorandy lingvistických programů v České republice. Konferenci pořádá skupina lingvistů, kteří jsou svým současným či nedávným studiem a také svým působením spojeni s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, část z nich též s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Tato konference poskytuje prostor pro prezentaci lingvistických projektů a výzkumů mezi studenty napříč různými lingvistickými i filologickými obory. Chceme nabídnout všem účastníkům možnost pro soustředěné poznávání toho, čím se jejich kolegové ve své profesi a studiu zabývají. Vítáme prezentace zejména vlastních lingvistických výzkumů i společnou hlubší diskusi nad konkrétními metodami zkoumání jazyka. Obojí se odehrává primárně v rámci workshopů různého tematického zaměření, jejichž seznam pro tento ročník i s anotacemi naleznete v sekci Workshopy. Pro kvalitní, leč tematicky se vymykající příspěvky otevíráme i doprovodnou volnou sekci.

Zajímají nás především aktivní a nové přístupy k lingvistickému výzkumu založené na empirii a práci s různými nástroji jazykové analýzy. Vzhledem k tomu chápeme naše konferenční setkání primárně jako „projektové“.

Uplynulým ročníkem konference Lingvistika Praha s vročením 2013 jsme založili tradici lingvistického setkávání na půdě pražské Karlovy univerzity, setkávání příjemného, živého a inspirujícího. Tematická náplň workshopů se bude každý ročník obměňovat. Loni byly otevřeny workshopy věnované práci s jazykovým korpusem, minoritním jazykům, syntaktickým specifikům, pragmatice, kritické analýze diskurzu a specifikům mluveného jazyka a jeho zaznamenávání. Témata pro nadcházející ročník jsou již stanovena, pro další běh konference však uvítáme návrhy, jakých workshopů byste se chtěli účastnit, případně jaké téma byste mohli jako vedoucí workshopu nabídnout svým kolegům Vy (své nápady nám sdělte prostřednictvím e-mailu lingvistika.praha@ff.cuni.cz). Děkujeme!

Martin Beneš
Lucie Benešová
Jan Křivan
Hana Prokšová
Kamila Smejkalová
Magdalena Zíková