Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?

Martin Růžička
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
<m.ruzicka.pracovni@seznam.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Colloquial French in Quebec and France: theory and practice, what say the dictionaries and what says the questionnaire?

French in Quebec seems to be a well explored field. This could be proved by the variety of publications concerning different topics such as language legislative in Quebec (Leclerc, 2013), evolution of French in this area (Canac-Marquis – Poirier, 2005), Anglicism in French in Quebec (Maréchal, 1991), differential studies comparing French in Quebec with other varieties of French (Bagola – Niederehe – Wolf, 2007; Valdman – Auger – Piston-Halten, 2005). Nevertheless, the number of publications about colloquial vocabulary of French in Quebec does not appear to be very high and furthermore, it is very difficult to find any comparison of colloquial French spoken in Quebec and France. That is why the comparison of the colloquial vocabulary of the French language in France and Quebec was chosen as the main objective of our research internship at Laval University in Quebec. The meaning and the occurrence of this colloquial vocabulary has been verified and explored in selected French and Quebec dictionaries and compared with reality by using a questionnaire. Our study will present the realisation of the research. We are going to start by selection of final corpus of colloquial vocabulary, creation of questionnaire and its application, analysis of collected data and a final presentation of results and chosen examples of the colloquial vocabulary of the French language in France and Quebec.

Klíčová slova / key words:

Francie, hovorové francouzské lexikum, kvantitativní analýza, lexikální sémantika, lexikografie, lexikologie, Quebek

colloquial French vocabulary, France, lexical semantics, lexicography, lexicology, quantitative comparison, Quebec

Jak citovat příspěvek:

Růžička, Martin (2014): Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková