Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Vliv genderu na hodnocení anekdot

Klára Prchlíková
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
<prchlikova@ujc.cas.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Influence of gender on the evaluation of anecdotes

Linguists have focused on humor and its typical genre, anecdotes, for a relatively long period of time. Czech linguistics analyzed mainly formal aspects of anecdotes, especially linguistic means (Bečka, 1946; Komárek, 1992). But anecdotes are not only text, they have also their place in communication. Abroad therefore much research was conducted on the evaluation of anecdotes, while special attention was repeatedly taken into account the effect of gender on this evaluation. One of the recent research was conducted in the USA by Abel and Flick (2012). The results of their research showed that women and men evaluated sexist anecdotes differently: both women and men deemed as funnier jokes directed towards the opposite sex. To compare the results of this research with my own research conducted on Czech speakers, I created two versions of the questionnaire, which contained 24 anecdots of different kinds (basis of humor: verbal, situational, absurd jokes; overall impression: positive, negative jokes; form: conversational jokes, riddles etc.). These anecdotes were evaluated on a scale not funny – very funny. It turned out that both women and men deem as funnier anecdotes directed towards the opposite sex, which corresponds to the results from Abel and Flick (2012). The questionnaire survey also showed that men compared to women assessed as funnier vulgar jokes and anecdotes from the field of black humor.

Klíčová slova / key words:

anekdoty, gender, humor, společnost

anecdotes, gender, humor, society

Jak citovat příspěvek:

Prchlíková, Klára (2014): Vliv genderu na hodnocení anekdot. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková