Filozofická Fakulta

První ročník 2013

Dotazník ke konferenci

 • zpětná vazba ke konferenci: rádi si ji vyslechneme, stejně jako Vaše podněty k dalšímu pokračování [dotazník]

Program konference

 • finální program ke stažení [pdf]
 • Od 13. 3. 2013 je možné se přihlašovat na workshopy. Přihlásit se na workshop může kdokoli, tedy nejen účastníci konference. Upozorňujeme, že kapacita workshopů je omezená a přednost budou mít přihlášení zájemci. Nejste-li přednášející, za účast na konferenci nehradíte žádný poplatek.

Plenární přednášky

 • Eva Lehečková: Ke komplexnímu popisu adjektiv s potenciálně reduplikovaným sufixem -li(li)- [abstrakt pdf]
  čtvrtek 4. 4. 2013, 14.15–15.30, místnost č. 104
 • Václav Cvrček: Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních [abstrakt pdf]
  čtvrtek 4. 4. 2013, 17.30–18.45, místnost č. 104
 • Mirjam Friedová: Prostupnost propozičních a pragmatických významů: konstrukční přístup ke kategoriálním změnám 
  [abstrakt pdf]
  pátek 5. 4. 2013, 9.00–10.15, místnost č. 104

O konferenci

Lingvistika Praha 2013 je nultým ročníkem lingvistické konference určené pro postgraduální studenty lingvistických programů v České republice. Pořádá ji skupina lingvistů, kteří jsou svým současným či nedávným studiem a také svým působením spojeni s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Rádi bychom touto konferencí otevřeli prostor pro prezentaci lingvistických témat a projektů mezi studenty napříč různými lingvistickými i filologickými obory. Chceme nabídnout všem účastníkům možnost pro soustředěné poznávání toho, čím se jejich kolegové ve své profesi a studiu zabývají. Uvítáme prezentace vlastních lingvistických výzkumů i společnou hlubší diskusi nad konkrétními metodami zkoumání jazyka. Obojí se bude odehrávat primárně v rámci workshopů různého tematického zaměření, jejichž seznam pro tento ročník i s anotacemi naleznete v sekci Workshopy.

Zajímají nás především aktivní a nové přístupy k lingvistickému výzkumu založené na empirii a práci s různými nástroji jazykové analýzy. Vzhledem k tomu chápeme naše konferenční setkání primárně jako „projektové“.

Konferencí Lingvistika Praha 2013 bychom si přáli založit tradici lingvistického setkávání na půdě pražské univerzity, setkávání příjemného, živého a inspirujícího, jehož tematická náplň by se ročník po ročníku obměňovala dle aktuálních otázek a problémů řešených v lingvistice. Rádi bychom, aby se v příštích letech objevily workshopy zaměřené i na jiná témata, uvítáme proto Vaše návrhy, jakých workshopů byste se chtěli účastnit, případně jaké téma byste mohli jako vedoucí workshopu nabídnout svým kolegům Vy (své nápady nám sdělte prostřednictvím e-mailu lingvistika.praha@ff.cuni.cz). Děkujeme!

Martin Beneš
Lucie Benešová
Jan Křivan
Hana Prokšová
Kamila Smejkalová
Magdalena Zíková