Filozofická Fakulta

Kolokvium LP 2016

Starší anglická korespondence

Ondřej Tichý

 

Bohatství anglického epistolárního materiálu sahá až do pozdně středoanglického období (15. stol) a je tak po právu v ohnisku zájmu diachronních jazykovědců. Díky korpus CEEC (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/varieng/corpus-of-early-english-correspondence) mají v posledních letech korpusoví lingvisté dopisový materiál 15.-17. stol. na dosah ruky – jak s ním ale pracovat? Umožní nám běžné korpusové nástroje plně nahlédnout strukturu skrytou v tomto typu dat a tedy i tato data poučeně interpretovat? Podíváme se za konkordanční řádku a pokusíme se aplikovat metodologii, která je doma spíše v oblasti informačních technologií.

 

Literatura:

Bastian M., Heymann S., Jacomy M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.

Corpus of Early English Correspondence. 1998. Compiled by Terttu Nevalainen, Helena Raumolin-Brunberg, Jukka Keränen, Minna Nevala, Arja Nurmi and Minna Palander-Collin at the Department of Modern Languages, University of Helsinki.

Nevalainen, Terttu; Helena Raumolin-Brunberg. Sociolinguistics and Language History: Studies Based on the Corpus of Early English Correspondence. In Language and computers : studies in practical linguistics, Rodopi 1996

Parsed Corpus of Early English Correspondence, tagged version. 2006. Annotated by Arja Nurmi, Ann Taylor, Anthony Warner, Susan Pintzuk, and Terttu Nevalainen. Compiled by the CEEC Project Team. York: University of York and Helsinki: University of Helsinki. Distributed through the Oxford Text Archive.