Filozofická Fakulta

Call for papers

Zveme všechny studenty postgraduálních programů, pokročilé magisterské studenty a postdoktorandy lingvistických oborů na třetí ročník konference Lingvistika Praha 2015.

grafická verze k tisku (pdf)

Konference chce prostřednictvím workshopů, plenárních přednášek a tematických sekcí poskytnout otevřený diskusní prostor pro prezentaci aktuálních projektů zabývajících se výzkumem jazyka, se zvláštním zaměřením na rozličné metodologické postupy užívané při lingvistické analýze.

Jádrem konference je pět workshopů, které účastníkům nabízejí příležitost, aby si na konkrétním lingvistickém tématu aktivně osvojili jednu z možných metodologií popisu či některou z technik zpracování dat. Workshopy jsou vedeny primárně doktorandy lingvisticky zaměřených oborů na Filozofické fakultě UK v Praze. Témata workshopů pro rok 2015 jsou:

 1. Nové inspirační zdroje v kritické analýze diskurzu
 2. Jazykové poruchy z obecnělingvistické perspektivy
 3. Aspekty psané češtiny českých neslyšících
 4. Tazatelé vs. jazyková poradna: co (ne)může být zdrojem argumentů pro doporučovaná řešení?
 5. Sestav si svůj korpus: anotace a prohledávání mluvených dat pomocí programu ELAN

Anotace workshopů najdete zde.

Plenární přednášky tento rok pronesou:

Jan Čermák a Ondřej Tichý
(Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK)

Viktor Elšík
(Ústav obecné lingvistiky FF UK)

Josef Syka
(Ústav experimentální medicíny AV ČR)

Účastníkům konference je otevřeno šest tematických sekcí, do nichž lze zasílat vlastní příspěvky:

 1. Analýzy tematických diskurzů a diskurzivních praktik
 2. Jazykové patologie
 3. Čeština českých neslyšících a znakový jazyk
 4. Jazyková správnost, normy a distribuce jazykových prostředků
 1. Sociolingvistika a sociologie jazyka
 2. Gramatické analýzy

Čtyři hlavní sekce (a)–(d) vycházejí z témat workshopů. Vítány jsou příspěvky, které budou náplň workshopů vhodně doplňovat. Dále jsou otevřeny dvě nezávislé sekce (y)–(z): sociolingvistická a gramatická. Konkrétní výzvy k zasílání příspěvků do všech tematických sekcí najdete zde. Abstrakt ve formátu pdf je potřeba nahrát prostřednictvím této stránky nejpozději do 31. 7. 2015 (včetně). K tvorbě abstraktu prosím využijte tuto šablonu [doc].

Zda byl Váš příspěvek vybrán, se dozvíte e-mailem do 31. 8. 2015. Nejpozději do 30. 9. 2015 (včetně) pak prosím nezapomeňte na webu vyplnit online závaznou přihlášku a uhradit konferenční poplatek 500 Kč. (Online přihlašování bude otevřeno v okamžiku oznámení o přijetí příspěvku.)

Těšíme se na Vás i na Vaše příspěvky!

Konferenční poplatek:

500 Kč

V poplatku je zahrnuta možnost publikovat text v internetovém sborníku na webu konference, sborník abstraktů a pohoštění během konference. Vynikající texty odpovídajícího tematického zaměření můžou být otištěny v recenzovaném odborném časopisu Studie z aplikované lingvistiky.

Poplatek se bude hradit v září 2015 společně s podáním závazné přihlášky.

Důležitá data:

Deadline pro podání abstraktu: 31. 7. 2015
Oznámení o přijetí abstraktu: 31. 8. 2015
Zveřejnění programu: 15. 9. 2015
Závazné přihlášení a uhrazení konferenčního poplatku: do 30. 9. 2015
Konání konference: 22.–24. 10. 2015
Dodání příspěvků do internetového sborníku: do 30. 11. 2015
Zveřejnění sborníku na webu: 28. 2. 2016

Organizační tým:

Martin Beneš
Lucie Benešová
Jan Křivan
Hana Prokšová
Kamila Smejkalová
Magdalena Zíková

Kontakt:

lingvistika.praha@ff.cuni.cz

Konference se koná pod záštitou ÚČJTK FF UK a LING FF UK a za finanční podpory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.