Filozofická Fakulta

Call for papers

grafická verze ve formátu pdf

Zveme všechny studenty postgraduálních programů lingvistických oborů na nultý ročník konference Lingvistika Praha 2013.

Konference chce poskytnout otevřený diskusní prostor pro prezentaci současných projektů zabývajících se (empirickým) jazykovým výzkumem a zaměřuje se na využití rozličných metodologií používaných při lingvistickém zkoumání.

Jádrem konference je 6 tematických workshopů, které budou doplněny o 2 volné sekce a plenární přednášky.

Plenární přednášky pronesou:

 • Mirjam Friedová
  (Ústav obecné lingvistiky FF UK) 
 • Eva Lehečková
  (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
 • Václav Cvrček
  (Ústav Českého národního korpusu FF UK)

Workshopy jsou vedeny primárně studenty postgraduálních programů s lingvistickým zaměřením na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Témata workshopů pro rok 2013:

 1. Anotace textových jevů a jejich využitelnost v lingvistických aplikacích
 2. Lingvistický popis a metody dokumentace minoritních jazyků
 3. Specifika mluveného jazyka a možné metody jeho výzkumu
 4. Vytěžování psaných korpusů: od dat k interpretaci
 5. Vývoj pragmatických a sociálně-kognitivních kompetencí
 6. Způsoby zkoumání jazyka jako nástroje ideologie: metody kritické analýzy diskurzu

Anotace jednotlivých workshopů naleznete zde.

Přihlášku prosím vyplňte on-line nejpozději do 31. 1. 2013. K přihlášce je třeba připojit abstrakt příspěvku ve formátu pdf v délce 1500–2000 znaků s mezerami (nezahrnuje seznam literatury). V abstraktu neuvádějte své jméno ani jiné kontaktní údaje. Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut (bez diskuse). Zda byl Váš příspěvek vybrán, se dozvíte e-mailem do 17. 2. 2013.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Konferenční poplatek:

200 Kč

V poplatku je zahrnuta možnost publikovat text v internetovém sborníku na webu konference. Vybrané texty odpovídajícího tematického zaměření budou otištěny v recenzovaném odborném časopise Studie z aplikované lingvistiky (http://sali.ff.cuni.cz/).

Poplatek hradí účastníci na místě při registraci.

Důležitá data:

Deadline pro podání přihlášky: do 31. 1. 2013
Termín oznámení o přijetí na konferenci: 17. 2. 2013
Zveřejnění programu: 22. 2. 2013
Termín konání konference: 4.–6. 4. 2013
Termín dodání příspěvků do internetového sborníku: do 30. 4. 2013
Zveřejnění sborníku na webu konference: do 30. 6. 2013

Organizační tým:

Martin Beneš
Lucie Benešová
Jan Křivan
Hana Prokšová
Kamila Smejkalová
Magdalena Zíková

Kontakt:

lingvistika.praha@ff.cuni.cz

Konference se koná pod záštitou ÚČJTK FF UK a za finanční podpory FF UK v Praze.