Filozofická Fakulta

Call for papers

Zveme všechny studenty postgraduálních programů, pokročilé magisterské studenty a postdoktorandy lingvistických oborů na druhý ročník konference Lingvistika Praha 2014.

stáhnout v grafické podobě (pdf)

Konference chce poskytnout otevřený diskusní prostor pro prezentaci současných projektů zabývajících se (empirickým) jazykovým výzkumem a zaměřuje se na využití rozličných metodologií používaných při lingvistickém zkoumání.

Jádrem konference je 5 tematických workshopů, které budou doplněny o volné sekce a plenární přednášky.

Workshopy jsou vedeny primárně studenty postgraduálních programů s lingvistickým zaměřením na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Témata workshopů pro rok 2014:

  •    Emoce v jazyce
  •    Osvojování mateřského jazyka
  •    Přístupy v sociolingvistice
  •    Specifika vytváření a vytěžování českých
       a anglických diachronních korpusů
  •    Statistika v lingvistickém výzkumu

Anotace jednotlivých workshopů naleznete zde.

Přihlášku na konferenci prosím vyplňte online nejpozději do 13. 1. 2014 včetně. K přihlášce je třeba připojit abstrakt příspěvku ve formátu pdf. Prosíme, abstrakt vytvořte podle této šablony. Zda byl Váš příspěvek vybrán, se dozvíte e-mailem do 10. 2. 2014.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Konferenční poplatek:

   400 Kč

V poplatku je zahrnuta možnost publikovat text v internetovém sborníku na webu konference, sborník abstraktů a pohoštění během konference. Vynikající texty odpovídajícího tematického zaměření budou otištěny v recenzovaném odborném časopisu Studie z aplikované lingvistiky (http://sali.ff.cuni.cz/).

Důležitá data:

   Deadline pro podání přihlášky: do 13. 1. 2014
   Termín oznámení o přijetí na konferenci: 10. 2. 2014
   Zveřejnění programu: 24. 2. 2014
   Termín konání konference: 10.–12. 4. 2014
   Termín dodání příspěvků do internetového sborníku: do 12. 5. 2014
   Zveřejnění sborníku na webu konference: do 31. 7. 2014

Organizační tým:

   Martin Beneš
   Lucie Benešová
   Jan Křivan
   Hana Prokšová
   Kamila Smejkalová
   Magdalena Zíková

Kontakt:

   lingvistika.praha@ff.cuni.cz

Konference se koná pod záštitou ÚČJTK a LING FF UK a za finanční podpory FF UK v Praze.